Vzdelávanie

 

 

1. Základné kurzy zvárania a zaškolenia podľa STN 05 0705

Podmienky prijatia do kurzu:
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti alebo platný zváračský preukaz
 

2. Preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení za účelom predĺženia platnosti základných kurzov zvárania a zaškolení podľa STN05 0601, STN 05 0610 a STN 05 0630

 

 

3. Prípravné kurzy zvárania ku skúške zvárača podľa STN EN 287 a STN EN ISO 9606

Podmienky prijatia do kurzu:

 • platný zváračský preukaz podľa STN 05 0705 a platný základný kurz zvárania príslušným spôsobom zvárania na tej istej skupine materiálov.

Druhy kurzov:

 • kurzy zvárania rúr kyslíkovo-acetylénovým plameňom (311)
 • kurzy zvárania rúr a plechov oblúkom obalenou elektródou (111)
 • kurzy zvárania rúr a plechov v aktívnom resp. inertnom plynnetaviacou sa elektródou (131, 135, 136)
 • kurzy zvárania rúr a plechov netaviacou (wolfrámovou) elektródou v inertnom plyne (141) Dĺžka trvania kurzu: 2 až 5 týždňov (vo väzbe na skupiny materiálov, polohy zvárania, typy spoja, ...)

4. Prípravné kurzy spájkovania podľa STN EN 13 133

 

 

5. Predĺženie platnosti skúšok podľa STN EN 287, STN EN ISO 9606 a STN EN 13 133

Podmienky prijatia do kurzu:

 • platný zváračský preukaz
 • certifikát podľa STN EN 287, resp. STN EN ISO 9606, STN EN 13 133

Dĺžka trvania kurzu:

 • 3 až 5 dní

 

 

 

Prihláška do kurzu (tlačivo na stiahnutie)

Prihláška do kurzu (online prihláška)

DUÁLNE VZDELÁVANIE

 • Operátor strojárskej výroby
 • Mechanik nastavovač
 • Mechanik – mechatronik
 • Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

 


 

Ďalšie informácie ohľadom duálneho vzdelávania nájdete na nasledovných webových stránkach:

Duálne vzdelávanie dokument na stiahnutie

Podávanie prihlášok

Remeslo strojal, s.r.o.,

Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom

peter.krcmar@remeslostrojal.sk

Peter Krčmár

+421 915 813 532