Generálne opravy

Generálne opravy - kde naši zamestnanci vykonávajú:

 

 
generalne opravy bb

Generálne & Opravy

  • GO elektrolýzerov pre SLOVALCO, a.s., Žiar nad Hronom
  • opravy anodových tyčí
  • opravy miešačiek anodovej hmoty
  • opravy anodových nadstavieb
  • zalievanie katódových tyčí do katodových blokov sivou liatinou
  • opravy čerpacích vozíkov kolesovej techniky

Naši partneri Generálne opravy

  • 1