S výmenou starej lávky, ktorá bola v nevyhovujúcom stave, začala radnica v máji. Nová, modernejšia, bude slúžiť peším aj cyklistom. Jej nosná konštrukcia je tvorená oceľovým hlavným nosníkom, navzájom prepojenými priečnikmi a oceľovým oblúkovým nosníkom s oceľovými závesmi. Konštrukcia je široká 5,5 metra a zábradlie má výšku 1,3 metra. Na vyvýšenej platforme budú medzi oceľovými závesmi umiestnené lavičky a stojany na bicykle.

Oceľovú konštrukciu vyrobila spoločnosť Remeslo strojal, s.r.o.

Dnes je práve 5 rokov od dátumu keď sme dodali prvý triedič pre fínsku spoločnosť Sandvik. Týchto päť rokov prezentuje 650 dodaných strojov a 21 mil € obratu.

Všetkým nám prajem, aby sme 10-te výročie oslávili  s vyššími ukazovateľmi a pri plnom zdraví realizačného tímu a všetkých spolupracovníkov.

 

Ing. Jozef Slováček, obchodný riaditeľ

Spoločnosť Remeslo strojal rozšírila portfólio obrábacích strojov o nový horizontálny CNC sústruh HWACHEON Hi-Tech 700, ktorý je vďaka liatinovej konštrukcii a tuhému klznému vedeniu ideálny pre vysoko výkonné tvrdé sústruženie. Je vybavený dlhými ložami pre dlhé obrobky s programovateľným koníkom.

Maximálny priemer sústruženia 700 mm
Maximálna dĺžka sústruženia   2000 mm

Samostrediaca luneta SMW SLU BZ 5.1 s upínacím rozsahom 90 - 350 mm