Projekty EU

KaHR-111SP-1201 Remeslo strojal s.r.o.
moderné CNC technológie

Cieľ projektu: zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom modernizácie strojárskej technológie výroby

  • rozšírenie využívania moderných CNC technológií vo výrobnom procese
  • zefektívnenie výrobného procesu zavedením 2 inovatívnych CNC technológií,
  • podpora ekologickej výroby zavedením 2 inovatívnych CNC technológií s cieľom znižovania negatívneho dopadu na životné prostredie,
  • vytvorenie 7 nových pracovných miest.
eu projekty remeslo bb
 

KaHR-111SP-0902 Inovatívne technológie pre strojársku výrobu

eu projekty remeslo bb

Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti nákupom inovatívnej technológie pre strojársku výrobu. Špecifické ciele boli:.

  • modernizácia a inovovanie technologického vybavenia
  • zefektívnenie výrobného procesu

 

Modernizácia a rozšírenie technologického vybavenia, umožnili spoločnosti produkovať kvalitnejšie výrobky a celkovo projekt prispel k zvýšeniu efektivity a produktivity výroby. Okrem merateľných výstupov projektu vo forme zvýšenia tržieb a pridanej hodnoty, prispel projekt k rozšíreniu skúsenosti s realizáciou podobných investičných projektov, ktoré bude môcť spoločnosť využiť pri ďalších budúcich investičných zámeroch na dosiahnutie celkového cieľa, t.j. rast konkurencieschopnosti a výkonnosti spoločnosti. Obstaraná technológia patrí k európskej špičke. Investíciou sa dosiahlo výrazné zvýšenie inovatívnosti v spoločnosti.

DUÁLNE VZDELÁVANIE

  • Operátor strojárskej výroby
  • Mechanik nastavovač
  • Mechanik – mechatronik
  • Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

 


 

Ďalšie informácie ohľadom duálneho vzdelávania nájdete na nasledovných webových stránkach:

Duálne vzdelávanie dokument na stiahnutie