• OFFICE

    +421 45 673 3230

  • Remeslo strojal, s.r.o.

    Žiar nad Hronom

Lávka pri prešovskej univerzite slúži občanom

S výmenou starej lávky, ktorá bola v nevyhovujúcom stave, začala radnica v máji. Nová, modernejšia, bude slúžiť peším aj cyklistom. Jej nosná konštrukcia je tvorená oceľovým hlavným nosníkom, navzájom prepojenými priečnikmi a oceľovým oblúkovým nosníkom s oceľovými závesmi. Konštrukcia je široká 5,5 metra a zábradlie má výšku 1,3 metra. Na vyvýšenej platforme budú medzi oceľovými závesmi umiestnené lavičky a stojany na bicykle.

Oceľovú konštrukciu vyrobila spoločnosť Remeslo strojal, s.r.o.

5 rokov spolupráce so spoločnosťou Sandvik

Dnes je práve 5 rokov od dátumu keď sme dodali prvý triedič pre fínsku spoločnosť Sandvik. Týchto päť rokov prezentuje 650 dodaných strojov a 21 mil € obratu.

Všetkým nám prajem, aby sme 10-te výročie oslávili  s vyššími ukazovateľmi a pri plnom zdraví realizačného tímu a všetkých spolupracovníkov.

 

Ing. Jozef Slováček, obchodný riaditeľ

Remeslo strojal je dôveryhodná firma

Spoločnosť Remeslo strojal získala štatút elitného člena, vďaka čomu jej bol udelený titul ELITE GOLD za rok 2021.

Nový horizontálny CNC sústruh HWACHEON Hi-Tech 700

Spoločnosť Remeslo strojal rozšírila portfólio obrábacích strojov o nový horizontálny CNC sústruh HWACHEON Hi-Tech 700, ktorý je vďaka liatinovej konštrukcii a tuhému klznému vedeniu ideálny pre vysoko výkonné tvrdé sústruženie. Je vybavený dlhými ložami pre dlhé obrobky s programovateľným koníkom.

Maximálny priemer sústruženia 700 mm
Maximálna dĺžka sústruženia   2000 mm

Samostrediaca luneta SMW SLU BZ 5.1 s upínacím rozsahom 90 - 350 mm