• OFFICE

    +421 45 673 3230

  • Remeslo strojal, s.r.o.

    Žiar nad Hronom

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2024

Vážení obhodní priatelia,

ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v tomto roku.

Prajeme vám kľudné prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie a veľa osobných a pracovných úspechov v roku 2024.

Remeslo strojal je dôveryhodná firma

Spoločnosť Remeslo strojal získala štatút elitného člena, vďaka čomu jej bol udelený titul ELITE GOLD za rok 2021.

Lávka pri prešovskej univerzite slúži občanom

S výmenou starej lávky, ktorá bola v nevyhovujúcom stave, začala radnica v máji. Nová, modernejšia, bude slúžiť peším aj cyklistom. Jej nosná konštrukcia je tvorená oceľovým hlavným nosníkom, navzájom prepojenými priečnikmi a oceľovým oblúkovým nosníkom s oceľovými závesmi. Konštrukcia je široká 5,5 metra a zábradlie má výšku 1,3 metra. Na vyvýšenej platforme budú medzi oceľovými závesmi umiestnené lavičky a stojany na bicykle.

Oceľovú konštrukciu vyrobila spoločnosť Remeslo strojal, s.r.o.

5 rokov spolupráce so spoločnosťou Sandvik

Dnes je práve 5 rokov od dátumu keď sme dodali prvý triedič pre fínsku spoločnosť Sandvik. Týchto päť rokov prezentuje 650 dodaných strojov a 21 mil € obratu.

Všetkým nám prajem, aby sme 10-te výročie oslávili  s vyššími ukazovateľmi a pri plnom zdraví realizačného tímu a všetkých spolupracovníkov.

 

Ing. Jozef Slováček, obchodný riaditeľ