• Sekretariát

    +421 45 673 3230

  • Remeslo strojal, s.r.o.

    Žiar nad Hronom

Spoločnosť Remeslo strojal rozšírila portfólio obrábacích strojov o nový horizontálny CNC sústruh HWACHEON Hi-Tech 700, ktorý je vďaka liatinovej konštrukcii a tuhému klznému vedeniu ideálny pre vysoko výkonné tvrdé sústruženie. Je vybavený dlhými ložami pre dlhé obrobky s programovateľným koníkom.

Maximálny priemer sústruženia 700 mm
Maximálna dĺžka sústruženia   2000 mm

Samostrediaca luneta SMW SLU BZ 5.1 s upínacím rozsahom 90 - 350 mm

Tak ako každý september, aj tohto roku patrila jedna septembrová sobota športovému dňu skupine spoločností pod logom REMESLO. Hojná účasť bola dôkazom vydareného podujatia pre zamestnancov aj ich rodinných príslušníkov.