• Sekretariát

    +421 45 673 3230

  • Remeslo strojal, s.r.o.

    Žiar nad Hronom

S výmenou starej lávky, ktorá bola v nevyhovujúcom stave, začala radnica v máji. Nová, modernejšia, bude slúžiť peším aj cyklistom. Jej nosná konštrukcia je tvorená oceľovým hlavným nosníkom, navzájom prepojenými priečnikmi a oceľovým oblúkovým nosníkom s oceľovými závesmi. Konštrukcia je široká 5,5 metra a zábradlie má výšku 1,3 metra. Na vyvýšenej platforme budú medzi oceľovými závesmi umiestnené lavičky a stojany na bicykle.

Oceľovú konštrukciu vyrobila spoločnosť Remeslo strojal, s.r.o.