• Sekretariát

    +421 45 673 3230

  • Remeslo strojal, s.r.o.

    Žiar nad Hronom

Dnes je práve 5 rokov od dátumu keď sme dodali prvý triedič pre fínsku spoločnosť Sandvik. Týchto päť rokov prezentuje 650 dodaných strojov a 21 mil € obratu.

Všetkým nám prajem, aby sme 10-te výročie oslávili  s vyššími ukazovateľmi a pri plnom zdraví realizačného tímu a všetkých spolupracovníkov.

 

Ing. Jozef Slováček, obchodný riaditeľ