• Sekretariát

    +421 45 673 3230

  • Remeslo strojal, s.r.o.

    Žiar nad Hronom

Pracovníci spoločnosti Remeslo strojal vymenili poškodené časti linky FR 2222. Vymieňal sa celý rotor, ložiská, panciere komory, poškodené odsávacie potrubie. Linka FR 222 slúži na trhanie a zhutňovanie oceľového šrotu.